Održana je peta međunarodna konferencija LEMiMA 2017 “Pravo ekonomija i menadžment u savremenom okruženju”

globus
Peta međunarodna naučna konferencija LEMiMA 2017
19/04/2017
3_resize
Ambasadori govore
25/04/2017
Show all
IMG_17642_resize

Peta međunarodna konferencija LEMIMA 2017 je održana 21.aprila 2017. godine, u Svečanoj sali naših fakulteta. Istovremeno ovo je bila jubilarna – deseta međunarodna konferencija, LEMIMA (Law, Economy and Managemet in Modern Ambience) i ANTIM ( Application New Tehnology in Management) koju su zajedno organizovali Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment iz Beograda. Sve do sada održane međunarodne konferencije su bile podržane od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Na njima, kao i na ovoj međunarodnoj konferenciji su sa svojim naučnim i stručnim radovima učestvovali naši profesori i asistenti, doktorandi i naši partneri, odnosno naučni radnici sa fakulteta i univerziteta iz okruženja ali i iz celog sveta, sa svih kontinenata. Prispeli tekstovi radova pisani na zvaničnim jezicima konferencije, na srpskom, engleskom, ruskom i nemačkom jeziku. U održavanju konferencije su primenjene pored klasičnog načina i savremene tehnologije, čime su i praktično promovisani potencijali informatičkih tehnologija u obrazovnim procesima.

Sa decenijskim iskustvom u organizovanju međunarodnih konferencija, možemo konstatovati da se mnoge stvari u nauci, obrazovanju, ali i u održavanju ovakvih kvalitetnih naučnih skupova – moraju menjati. Objavljivanje naučnih i stručnih radova u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima, uz velike finansijske naknade, prete da dovedu u pitanje originalan naučni rad i razvijanje naučnog podmlatka. U ovim okršajima, naši fakulteti postupno ali uspešno dobijaju svoje bitke. Novi koncept održavanja međunarodnih konferencija, posebno kada su u pitanju društveno humanističke nauke je da se pre postavljaju pitanja, nego da se daju konačni odgovori, jer konačnih odgovora nema, niti ih može biti. Ovo iz razloga, što se odgovori dobrim delom nalaze u samim tim pitanjima.

Naša dva fakulteta će u narednoj godini raditi na zajedničkim međunarodnim naučnim konferencijama, zajedničkim monografijama i zajedničkim projektima. Pozivaćemo domaće i strane stručnjake da zajednički promovišemo i radimo na realizaciji ove ideje. Još jedan, ali ništa manje bitan aspekt ovakvih međunarodnih skupova bi trebao da bude druženje, komuniciranje i upoznavanje drugih naroda, kultura, religija, običaja, itd. U tome, sigurni smo, ostvarujemo izuzetne rezultate, na zadovoljstvo nas kao organizatora ali i naših gostiju, sa svih kontinenata. Nauka i znanje, kao što se nebrojano puta
pokazalo u prošlosti su jedini koja mogu da ukine nacionalne, carinske, poreske i druge barijere, sukobe i mržnju i da svet učine uspešnijim i srećnijim. Za navedeno nisu često potrebna nikakva finansijska sredstva, već dobra volja i pozitivna energija koja ujedinjuje oko dobre ideje.

Nakon uvodne reči profesora emeritusa dr Živote Radosavljevića, koji je pozdravio sve prisutne goste i učesnike konferencije u prepunoj Svečanoj sali Fakulteta, reči dobrodošlice su u direktnom video linku došle i do svih naših centara širom Srbije u kojima je praćena Konferencija ali i do svih kontinenata, od Amerike do Australije.

Priliku da pozdravi naše goste ali i da održi inspirativno predavanje je imao i dekan, prof. dr Milan Radosavljević. Predavanje na temu: “Strateške greške u strategiji i strateškom menadžmentu” je nagovestilo niz izuzetno interesantnih i kvalitetnih predavanja u nastavnu rada Konferencije. U nastavku je sledilo predavanje putem video linka, prof. dr Nedeljke Rosić sa Univerziteta u Kvinslendu, Brizben, iz Australije sa temom o čistoj energiji u borbi za čistu životnu sredinu.

Prof. dr Radomir Mihajlović, sa Nujorškog instituta za tehnologiju, Njujork, SAD je sa svojim gostima iz Nujorka, održao izlaganje na temu personalnog brendiranja. Trenud interesantnih i aktuelnih predavanja nastavio je prof. dr Vidoje Vujić, koji nam se obratio putem video linka sa Sveučilišta u Rijeci, R. Hrvatska.

O liku i delu našeg i svetskog velikana, naučnika Nikole Tesle, govorio je prof. dr Rudiger Stiks sa Univerziteta Sigmund Frojd iz Beča, Austrija. U raznovrsnosti tema i predavanja, priključio se i prof. dr Vito Leđio, sa Njujorškog instituta za tehnologiju. Naše “putovanje” nastavili smo sa Slovenijom, odakle nam se priključila prof. dr Polona Šprajc i prof. dr Iztok Podbreger, sa Univerziteta u Mariboru sa veoma aktuelnom temom koja zaokuplja skoro sve evropske
zemlje i šire, predavanje na temu dece izbeglica. O evoluciji bankarskog sistema u post-sovjetskom periodu (1995-2005) i konkretnim uticajima na Kazakhstan, govorio je naš gost Nur Bakbergerenov iz Almatija, Kazakstan. I na kraju, svoja izlaganja su imali lekari Ksenija i NedžoMaid, naši studenti doktorskih studija. O novitetima iz sveta automobilske industrije govorio je prestavnik kompanije Tojota, dugogodišneg prijatelja naše Konferencije.

Uvereni smo da će ova, a posebno buduće zajedničke međunarodne konferencije inspirisati druge da više sanjaju, više uče, više rade i postanu bolji i najbolji. Ako u tome i minimalno uspemo, međunarodne konferencije su ispunile cilj. Moramo shvatiti da naučnici ne rade samo za sebe, jer ono što uradimo za sebe, umire sa nama. Ono što uradimo za druge, ostaje iza nas, postaje besmrtno.

Svim našim gostima i učesnicima ovogodišnje međunarodna konferencije, LEMIMA 2017, upućen je poziv sa željama da se ponovo sretnemo i tu priliku iskoristimo pre svega za druženje ali i da pokažemo koliko smo uradili na našim naučnim, teoretskom i praktičnim radovima.

Međunarodna konferencija ANTIM 2018 je započela pripreme za održavanje.