Peta međunarodna naučna konferencija LEMiMA 2017

Peta međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima” LEMiMA 2017 će se održati u petak 21. aprila sa početkom u 10.30 časova u prostorijama Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Univerziteta “Union – Nikola Tesla”, Staro sajmište 29 – C Hol.

U plenarnom delu konferencije biće izloženo više radova na vrlo aktuelne teme koje razmatraju stanje prava, ekonomije, menadžmenta, inženjerstva i informacionih tehnologija u konkretnom vremenu. Cilj je da se pokaže uticaj ovih nauka na savremena politička, društvena, ekonomska, kulturološko – sociološka i druga kretanja na globalnom, regionalnom, nacionalnom, ali i na mezo nivoima.

Na Petoj međunarodnoj naučnoj konferenciji LEMiMA 2017 učestvuju naučni radnici iz Evrope, Amerike, Australije, Azije, naučni radnici iz regiona, ali i studenti sa Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment iz Beograda.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovoj izuzetno zanimljivoj međunarodnoj Konferenciji.